Effecten

Lichamelijke effecten
Optimale zuurstofopname
Verbetering van stofwisseling
Toenemende vitaliteit
Bevrijding van fysieke spanning en stress
Herstel natuurlijke ademhaling
Verbetering van doorbloeding

Psychische effecten
Integratie van oude verdrongen emoties
Afname van angstgevoelens, spanning en stress
Meer vertrouwen in eigen capaciteit
Positievere levenshouding
Minder tobben en piekeren
Sterker gevoel van eigenheid
Betere omgang met andere mensen
Aangaan van een liefdevolle relatie met jezelf en anderen
Vermindering van spanning bij mentale onrust
Meer contact met gevoelsleven
Afname van buitensporige denkactiviteit
Duidelijk stellen van eigen grenzen
Versterking van emotioneel evenwicht

Spirituele effecten
Verminderde identificatie met mentale activiteit
Meer aanwezigheid, hier en nu
Vermindering van mentaal verzet, meer acceptatie
Meer besef van vrijheid en innerlijke stilte
Meer inzicht op innerlijke conflict
Minder gespletenheid