Waarom Rebirthing

In de loop van ons leven hebben we allemaal beperkingen in onze ademhaling opgelopen. We hebben er niet meer de volle beschikking over. Een gezonde baby heeft dat nog wel. Tijdens het uitademen kan het alle spanningen verwerken en loslaten die het met de inademing heeft opgebouwd en weer met een schone lei beginnen aan een nieuwe cyclus. Maar gedurende het opgroeien maakt elk kind naast leuke dingen ook nare ervaringen mee. Wanneer het echter spontaan uitdrukking kan geven aan de stressgevoelens van die ervaringen, kunnen deze verwerkt en geintegreerd worden. Daarna kan het kind zich weer ontspannen en is de ademcyclus weer rond. Maar wanneer uiting van die gevoelens niet getolereerd worden door de omgeving, wordt de stress bij voortduring ondraaglijk en zal het kind zich daartegen gaan verdedigen door de ademhaling permanent te onderbreken. Door de ademhaling te onderbreken wordt de stress niet langer gevoeld, maar kan de stresservaring niet verwerkt en dus ook niet losgelaten worden. Het kind gaat zich afsluiten voor eigen gevoelens door niet meer volledig te ademen. In plaats van ontspanning ontstaat er nu een permanente spanning die nodig is om de ademhaling vast te zetten.. Zo verliest het zijn gevoeligheid, spontaniteit en levendigheid. Deze door ons aangeleerde manier van reageren op pijn en stress leeft nog steeds voort in ons hedendaagse volwassen leven. We houden nog steeds onze adem in als we niet willen voelen, met alle gevolgen van dien. Totdat we besluiten iets aan onze ademhaling te gaan doen. Rebirthing draait het hele verhaal om. Door bewust verbonden te ademen zonder onderbrekingen wordt de adem weer vrijgemaakt en kun je jezelf de ruimte geven om vroegere onverwerkte gevoelens, ervaringen en herinneringen te verwerken en los te laten. Door met een oplettend en niet oordelend bewustzijn dit proces waar te nemen kun je een vernieuwde kijk op je leven krijgen. Vaak heb ik tijdens rebirthingsessies meegemaakt dat mensen een ontzettende lachbui kregen omdat ze plotseling tot besef kwamen waar ze tot nu toe in hun leven mee bezig zijn geweest.