De sessie

De meest ideale uitgangspositie voor een rebirthingsessie is dat je ontspannen op je rug ligt op een matras in een rustige, aangenaam warme sessieruimte, voorzien van voldoende zuurstof. Sommige rebirthers beginnen de sessie met een relaxatie of met lichaamswerk. Maar soms wordt ook begonnen met een cyclus van 20 verbonden ademhalingen; 4 korte en 1 lange en diepe ademhaling en dat 20 x . Je kunt dat zien als een soort van warming up, waardoor de ademhaling spontaan op gang wordt gebracht. In een reeks van sessies wordt vaak ook nog psychologisch werk voor of na de sessie gedaan.Vervolgens wordt gevraagd je te concentreren op lichaam en ademhaling en je oordelend vermogen te reduceren en tegelijkertijd bewust verbonden te ademen. Hierbij kun je je voorstellen dat de lucht die je inademt bestaat uit energie die je lichaam binnenstroomt en al je cellen en organen vult. Eigenlijk is hiermee alles gezegd. Want wat er verder gebeurt is niet te voorspellen, iedere sessie heeft zijn eigen wijsheid en zijn eigen verloop. Maar wat er ook gebeurt van belang is door te ademen, alles volledig te ervaren en te aanvaarden en zonodig tot uiting te brengen zonder daarbij te beoordelen of te analyseren. De rebirther laat zich zoveel mogelijk leiden door jouw ervaringen. Zijn interventies worden bepaald door jouw proces en niet door eigen therapeutische denkbeelden. Hij volgt alleen de energiestroom en zal indien nodig het proces en gewaarwordingen versterken door je aan te moedigen, aanwijzingen te geven of gericht lichaamswerk toe te passen.De rebirther zal net als een goede verloskundige alleen de hindernissen wegnemen die je beletten jouw proces te voltooien. Een afgemaakt proces kenmerkt zich over het algemeen door een diepe lichamelijke en geestelijke ontspanning en een heldere geestestoestand. Een zeker niet onbelangrijk moment breekt dan aan om de ervaring een 'plek' te geven, te integreren en terug te keren naar het dagelijkse bewustzijn. Zo'n sessie kan gemakkelijk tussen de anderhalf en twee uur duren maar soms ook nog wel langer.