De Rebirther

Veel rebirthers hebben niet bewust gekozen voor dit beroep, maar zijn door zelf rebirthingsessies te gaan nemen en aan hun eigen proces te werken min of meer geinspireerd geraakt door dit beroep. Verwerking van eigen proces is trouwens belangrijk. Als jezelf nog niet de gevoelens die bij de ander opkomen hebt verwerkt, kun je gemakkelijk in dezelfde gevoelens schieten of ze tegenhouden. Je kunt dan geen veiligheid en vertrouwen bieden, omdat je er zelf nog bang voor bent. Rebirther worden kun je niet uit een boek leren. Het professioneel begeleiden van een rebirthingsessie vereist veel training. Het gaat niet alleen om het werken met de adem, maar ook om het begeleiden van mensen in hun groeiproces. De meeste rebirthers hebben om die reden diversen opleidingen achter de rug en maken ook veel gebruik van andere methoden. Om aan te voelen wat er op een bepaald moment nodig is, laten rebirthers zich zoveel mogelijk leiden door hun intuitie. Een rebirther die vol zit met denkbeelden over wat er moet gebeuren gaat voorbij aan datgene wat er op dat moment gebeurt en dat werkt niet. Tegelijktijd laat hij/zij zich ook niet alleen bepalen door jouw energie en impulsen. Interventies worden echter alleen bepaald in contact met wat er op dat moment gaande is. In die zin kun je een rebirther vergelijken met een goede verloskundige. Een rebirther zal niet te veel pushen, maar haalt alleen de obstakels weg die je verhinderen je proces af te maken. Hij/zij zal alleen indien nodig het proces en de gewaarwordingen versterken door je aan te moedigen, aanwijzingen te geven of gericht lichaamswerk toe te passen. Het kiezen van een rebirther is een persoonlijke zaak , belangrijk is dat het klikt tussen jou en je rebirther.