Ondersteunende methoden

Mocht dit nodig zijn worden naast de Rebirthingtechniek ook andere methoden gebruikt. B.v. als voorbereiding op een sessie of om een sessie te voltooien. Ook om bepaalde aspecten die in de sessie naar voren zijn gekomen te verduidelijken of verder uit te werken. Soms ook om ademblokkades of vormen van verzet op te heffen. Ik noem er hier enkele waar ik zelf veel mee werk.
Zendialoque: Dit is een gesprek met onze innerlijke stemmetjes, ook wel subpersoonlijkheden genoemd. Zoals de controleur die streeft naar zekerheid, de criticus die je steeds op je zwakke kanten wijst of de drammer die je voortdurend opjaagt. Als je meer inzicht op de meest dwingende stemmetjes in jezelf krijgt, kun je de identificatie er mee loslaten.
Focused bodywork: Een vorm van gericht lichaamswerk dat wordt gebruikt om het ademproces te ondersteunen. Soms is het al voldoende om een 'veilige' hand te bieden. Maar vaak worden ook masserende, kloppende of 'verrassingsbewegingen'gebruikt. Het komt ook voor dat er druk wordt uitgeoefend op een bepaald gebied van het lichaam dat nodig is om beklemmende gevoelens weg te nemen die door het ademen worden opgeroepen en als zodanig een volledige ademhaling in de weg staan.
Actualiseren: wil zeggen een bepaalde situatie scheppen van de persoon in kwestie en zijn omgeving, waardoor het niveau van praten-over omgezet wordt in een hier-en nu gebeuren. Dit geeft de mogelijkheid om de situatie en dat wat er gebeurt te observeren. Soms wordt gevraagd om er gebaren bij te maken, de stem te accentueren, door te ademen, etc. Dit verhoogt het bewustzijn en geeft heldere inzichten, waardoor een sessie of een proces afgemaakt kan worden.
Herkaderingsmethoden: deze methoden worden gebruikt om inperkende overtuigingen die ontstaan zijn door negatieve ervaringen uit het verleden te herprogrammeren. Iedere overtuiging, aanname, basisgedachte of hoe je het ook wilt noemen, inclusief het handelen en gedrag wat daaruit voortkomt, hoe slecht of ongegrond ook , heeft ooit een positieve bedoeling gehad, vaak puur om te overleven. Herkadering biedt de mogelijkheid die negatieve ervaringen in een nieuw en ander perspectief te zien