Herkaderen

Een gebeurtenis is niet iets wat er met je gebeurt, maar is hoe jij wat er gebeurt interpreteert. Als jouw geliefde naar jou lacht, kun je dat zien als uitlachen of als toelachen. Objectief gezien heeft lachen geen betekenis. Het is jouw interpretatie die er een betekenis aangeeft. Als je jouw denken verandert, verandert niet alleen de betekenis maar ook jouw reactie en gedrag. Jouw mening over een gebeurtenis bepaalt dus uiteindelijk wat er gebeurt. Herkaderen wil zeggen dat je jouw denkbeelden die je tot nu toe hebben beperkt met andere ogen gaat bekijken. Wanneer je kunt zien dat jouw manier van kijken een van de velen is, herkader je jouw manier van kijken. Je gaat dan bovenal beseffen dat het niet jouw manier van kijken is die je beperkt, maar de gebondenheid aan die manier van kijken. Die gebondenheid houd je keuzemogelijkheden verborgen, zodat je niet eens meer weet dat je ze hebt. Om te herkaderen hoef je niets te doen. In plaats van een standpunt in te nemen, hoef je alleen maar een onpartijdige houding aan te nemen. In een rebirthingsessie betekent dit concreet, dat je bewust blijft ademen zonder de voorbijkomende gebeurtenissen weg te duwen of je er aan vast te klampen. Als je er in slaagt een dergelijke manier van onbevooroordeeld kijken te ontwikkelen, geeft dat een zekere veiligheid om oude pijnlijke gebeurtnissen weer toe te eigenen en waar te laten zijn. Eerst wanneer je het zoeken naar vluchtwegen stopt en dat wat gebeurt er mag zijn zoals het is, herkader je jouw manier van kijken. Zolang je geen onpartijdige houding aan kunt nemen tegenover de dingen die gebeuren, blijf je verstrikt in gevangenschap, beperkingen, angst, enzovoort. Als je jouw denken en oordelen op kunt geven lossen al je problemen op als sneeuw voor de zon en val je vanzelf in je oorspronkelijkheid terug. Hierbij ontstaat en besef van vrijheid, vrede, geluk en een diep gevoel van alles is okay zoals het is.