Ten geleide

Met deze uitgebreide site over Rebirthing en de adem in het algemeen tracht ik een indruk te geven over de Rebirthingvisie en werkwijze. Of ik daar in geslaagd ben laat ik graag aan de lezer over. Dus mocht je aandrang voelen om te reageren, in welke vorm dan ook, dan is er een groot welkom. In 1985 ben ik begonnen met een rebirthingpraktijk, nadat ik zelf velen individuele sessies, trainingen en een opleiding had gedaan. De laatste tijd voelde ik steeds meer de behoefte om vanuit mijn praktijkervaring en theoretische kennis van Rebirthing het een en ander op te schrijven. Dit heeft een vaste vorm gekregen in deze website. Het is bedoeld voor iedereen die daar interesse in heeft, maar in het bijzonder als theoretische leidraad voor hen die met Rebirthing willen beginnen. Rebirthing heeft voor mij altijd veel betekend. Het was destijds een eerste stap naar een andere manier van leven. Terugkijkend zie ik dat het een voortdurend beleven, verwerken en weer loslaten is geweest, als het ware een rebirthing sessie in het groot. Het verleden loslaten was soms geen gemakkelijke stap. Maar eenmaal daar aan toe gegeven heeft het vele nieuwe deuren geopend. De waarde daarvan is voor mij zo groot dat ik me ook geroepen voelde om het op deze manier te delen en door te geven. Ik hoop dat dit voor de lezer voelbaar wordt. Rebirthing staat centraal in mijn werk, dat ik Bevrijdend-Ademwerk noem. Maar ook de andere methoden van Bevrijdend-Ademwerk  hebben mijn hart en overtuiging. Het zijn stuk voor stuk fantastische hulpmiddelen die leiden tot een grotere bewustwording, meer helderheid en een weg naar jezelf. Al deze methoden heb ik altijd eerst op mezelf en mijn eigen ontwikkeling toegepast, vandaar mijn enthousiasme. Ik zie dit werk als inspiratie en uitdrukking van mijn creativiteit. Mocht je belangstelling hebben voor de andere methoden van Bevrijdend-Ademwerk dan kun je ook mijn andere site bezoeken.  Klik op deze link 


Wat is Rebirthing

Rebirthing is een eenvoudige en prettige ademhalingstechniek. Je hoeft niets anders te doen dan de in-en uitademing met elkaar te verbinden en in een ontspannen ritme te ademen. Je ligt daarbij zo gemakkelijk mogelijk met je rug op een matras. Je ademt krachtig in en de uitademing laat je volledig los. Aan de uitademing hoef je niets te doen, want die gaat gewoon vanzelf door de zwaartekracht.De adem gaat via je buik en het middenrif naar het bovenste gedeelte van je borst. Dit gebied beadem je over het algemeen nooit, hier zit het vaak vast. Op deze plek ben je dikwijls op je hart/en of ziel getrapt'. De energie van die vroegere gebeurtenissen, inclusief de pijn en herinneringen is daar 'bevroren'.Door minimaal te ademen zijn we in staat de energie van pijnlijke gebeurtenissen te isoleren en te bevriezen. Als de energie bevroren is nemen we pijnlijke gevoelens niet langer meer waar. Dat betekent overigens niet dat ze verdwenen zijn, ze worden alleen buiten het bewustzijn gehouden.Omdat we er niet meer met ons bewustzijn bij kunnen, is het onmogelijk geworden om deze gevoelens te verwerken en los te laten. Vaak gaan ze dan onder de bewustzijndrempel een eigen leven leiden. Dingen die ons nu overkomen en die veel lijken op de gebeurtenissen van toen kunnen overdreven gevoelens van angst, boosheid of verdriet oproepen zonder dat we weten waarom. Ook lichamelijke klachten waarvan we de directe oorzaak niet kennen kunnen zich manifesteren. Op dat moment wordt dikwijls besloten een rebirther op te zoeken. De rebirther zal je stimuleren om intensief en verbonden te ademen. Wanneer je adem het bevroren gebied weer inneemt komt er een smeltingsproces op gang. Dit is echter meestal niet voldoende. Om de energie helemaal vrij te maken moet je er uiting aan geven. Zo kan uiteindelijk ook het 'oude zeer' verwerkt en losgelaten worden. De methode is simpel en zacht, de uitwerking echter intens en vaak teveel om alleen te verwerken. De aanwezigheid van een ervaren rebirther is dan ook noodzakelijk om je steun, warmte en veiligheid te bieden die je nodig hebt om door te ademen en het proces af te maken.

De historie

De geschiedenis van Rebirthing begon in 1973 in Californie Usa, toen Leonard Orr toevallig deze ademhalingsmethode ontdekte. Het begon allemaal tijdens een bezoek aan een sauna waar hij trachtte de tijdslimiet van 15 minuten te overschrijden. Via expirimenten met zichzelf en later met een vriendin die hij in heet water liet drijven met oren en ogen onder water, heeft hij uiteindelijk rebirthing als methode vorm en inhoud gegeven. In 1975 kwam hij er echter achter dat niet het warme water het rebirthingproces op gang bracht, maar de intense verbonden ademhaling. Zo kwam hij op het idee van 'droge' rebirthingsessies, liggend en ademend op een matras. Warm watersessies werden voortaan alleen nog toegepast als iemand voldoende ervaring had met het ademen op het 'droge'.In zijn boek Rebirthing worden deze processen uitvoerig en wat mij betreft wat te uitbundig beschreven. In datzelfde boek kun je ook lezen dat mensen telkens weer hun eigen geboorte opnieuw beleefden, vandaar dat hij zijn methode rebirthing noemde. Ik ben in dat opzicht wat terughoudender. Wat mij betreft is het geen herbeleven van eerder opgedane gebeurtenissen, maar juist een eerste kennismaking met iets dat op het tijdstip van de gebeurtenis onderdrukt is. Onderdrukking verhinderd beleving, iets wat nooit beleefd is kan dus ook niet worden herbeleefd. Naast het verwerken van onverteerde stukjes in de psyche gaat het bij Rebirthing ook om het ont-programmeren van geconditioneerde ademprogramma's en besluiten die je genomen hebt rondom je geboorte en je vroegste jeugd. In die zin staat de naam rebirthing voor mij eerder voor hergeboren worden in de figuurlijke betekenis van het woord.. Want over het algemeen ervaart iedereen bij Rebirthing een gevoel van herboren zijn. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk, alsof je de wereld met andere ogen ziet en er daardoor ook anders in komt te staan. Na de pioniertijd van Leonard Orr is er eigenlijk niet zoveel aan deze therapievorm veranderd. De klassieke rebirthing zoals hij die benaderde komt niet zo vaak meer voor. Want rebirthers zijn meestal vrij eigenzinnige en creatieve mensen. De meesten van hen zijn hun eigen weg gegaan. Zo heeft bijna iedere rebirther zijn eigen creatieve in-en aanvulling er aan gegeven. Wat in de meeste gevallen de kwaliteit ten goede komt. Het centrale uitgangspunt is en blijft echter de verbonden ademhalingmethode.

Hoe werkt het

Onze ademhaling is van nature een zeer nuttig instrument. Het zorgt er onder andere voor onaangename emotionele ervaringen met de inademing diep te door voelen en er met de uitademing uitdrukking aan te geven. Het wiel is dan rond, de ervaring is verwerkt er blijft niets achter. Dit soort gebeurtenissen hoeven dus geen nadelige gevolgen te hebben als ze waar mogen zijn. Dat wil zeggen als ze doorleefd en aanvaard worden. Dit hele proces hangt dus nauw samen met de ademhaling. Anders wordt het wanneer er sprake is van een permanente onaangename situatie. Dergelijke situaties treden vaak op in de vroegste periode van ons leven als we nog puur afhankelijk zijn van onze ouders. Stel dat een kind door een onveilige situatie voordurend angstig is en dat niet mag zijn van de ouders. Als de angst niet waar mag zijn, niet geaccepteerd wordt door de ouders, zal het kind zich aanpassen en de angst gaan onderdrukken. Het doet dit door de in-of uitademing te reduceren, waardoor de angst niet doorleefd of uitdrukking ervan vastgezet wordt. Als we als kind niet bang mogen zijn, zijn we vaak voor de rest van ons leven bang. Want angstig zijn is niet het probleem, alleen als de angst niet waar mag zijn wordt het een probleem. Dat geldt voor iedere emotie. Een emotie doet alleen pijn als we ons er tegen verzetten. Pijn is verzet tegen datgene wat waar is en verzet is niet-acceptatie. Door ons voortdurende verzet tegen onaangename gevoelens heeft onze ademhaling zelf een houding aangenomen van niet-acceptatie. Rebirthing maakt ons bewust van hoe we dat niet accepteren met onze adem doen. Door verbonden te ademen neemt de geblokkeerde adem zijn oorspronkelijke ruimte weer in, en kunnen we dat wat we altijd afgestoten hebben, toelaten en doorleven. Verzet opgeven betekent acceptatie, je voelt dan een unieke vrede over je heen komen.

Waarom Rebirthing

In de loop van ons leven hebben we allemaal beperkingen in onze ademhaling opgelopen. We hebben er niet meer de volle beschikking over. Een gezonde baby heeft dat nog wel. Tijdens het uitademen kan het alle spanningen verwerken en loslaten die het met de inademing heeft opgebouwd en weer met een schone lei beginnen aan een nieuwe cyclus. Maar gedurende het opgroeien maakt elk kind naast leuke dingen ook nare ervaringen mee. Wanneer het echter spontaan uitdrukking kan geven aan de stressgevoelens van die ervaringen, kunnen deze verwerkt en geintegreerd worden. Daarna kan het kind zich weer ontspannen en is de ademcyclus weer rond. Maar wanneer uiting van die gevoelens niet getolereerd worden door de omgeving, wordt de stress bij voortduring ondraaglijk en zal het kind zich daartegen gaan verdedigen door de ademhaling permanent te onderbreken. Door de ademhaling te onderbreken wordt de stress niet langer gevoeld, maar kan de stresservaring niet verwerkt en dus ook niet losgelaten worden. Het kind gaat zich afsluiten voor eigen gevoelens door niet meer volledig te ademen. In plaats van ontspanning ontstaat er nu een permanente spanning die nodig is om de ademhaling vast te zetten.. Zo verliest het zijn gevoeligheid, spontaniteit en levendigheid. Deze door ons aangeleerde manier van reageren op pijn en stress leeft nog steeds voort in ons hedendaagse volwassen leven. We houden nog steeds onze adem in als we niet willen voelen, met alle gevolgen van dien. Totdat we besluiten iets aan onze ademhaling te gaan doen. Rebirthing draait het hele verhaal om. Door bewust verbonden te ademen zonder onderbrekingen wordt de adem weer vrijgemaakt en kun je jezelf de ruimte geven om vroegere onverwerkte gevoelens, ervaringen en herinneringen te verwerken en los te laten. Door met een oplettend en niet oordelend bewustzijn dit proces waar te nemen kun je een vernieuwde kijk op je leven krijgen. Vaak heb ik tijdens rebirthingsessies meegemaakt dat mensen een ontzettende lachbui kregen omdat ze plotseling tot besef kwamen waar ze tot nu toe in hun leven mee bezig zijn geweest.

Effecten

Lichamelijke effecten
Optimale zuurstofopname
Verbetering van stofwisseling
Toenemende vitaliteit
Bevrijding van fysieke spanning en stress
Herstel natuurlijke ademhaling
Verbetering van doorbloeding

Psychische effecten
Integratie van oude verdrongen emoties
Afname van angstgevoelens, spanning en stress
Meer vertrouwen in eigen capaciteit
Positievere levenshouding
Minder tobben en piekeren
Sterker gevoel van eigenheid
Betere omgang met andere mensen
Aangaan van een liefdevolle relatie met jezelf en anderen
Vermindering van spanning bij mentale onrust
Meer contact met gevoelsleven
Afname van buitensporige denkactiviteit
Duidelijk stellen van eigen grenzen
Versterking van emotioneel evenwicht

Spirituele effecten
Verminderde identificatie met mentale activiteit
Meer aanwezigheid, hier en nu
Vermindering van mentaal verzet, meer acceptatie
Meer besef van vrijheid en innerlijke stilte
Meer inzicht op innerlijke conflict
Minder gespletenheid

De sessie

De meest ideale uitgangspositie voor een rebirthingsessie is dat je ontspannen op je rug ligt op een matras in een rustige, aangenaam warme sessieruimte, voorzien van voldoende zuurstof. Sommige rebirthers beginnen de sessie met een relaxatie of met lichaamswerk. Maar soms wordt ook begonnen met een cyclus van 20 verbonden ademhalingen; 4 korte en 1 lange en diepe ademhaling en dat 20 x . Je kunt dat zien als een soort van warming up, waardoor de ademhaling spontaan op gang wordt gebracht. In een reeks van sessies wordt vaak ook nog psychologisch werk voor of na de sessie gedaan.Vervolgens wordt gevraagd je te concentreren op lichaam en ademhaling en je oordelend vermogen te reduceren en tegelijkertijd bewust verbonden te ademen. Hierbij kun je je voorstellen dat de lucht die je inademt bestaat uit energie die je lichaam binnenstroomt en al je cellen en organen vult. Eigenlijk is hiermee alles gezegd. Want wat er verder gebeurt is niet te voorspellen, iedere sessie heeft zijn eigen wijsheid en zijn eigen verloop. Maar wat er ook gebeurt van belang is door te ademen, alles volledig te ervaren en te aanvaarden en zonodig tot uiting te brengen zonder daarbij te beoordelen of te analyseren. De rebirther laat zich zoveel mogelijk leiden door jouw ervaringen. Zijn interventies worden bepaald door jouw proces en niet door eigen therapeutische denkbeelden. Hij volgt alleen de energiestroom en zal indien nodig het proces en gewaarwordingen versterken door je aan te moedigen, aanwijzingen te geven of gericht lichaamswerk toe te passen.De rebirther zal net als een goede verloskundige alleen de hindernissen wegnemen die je beletten jouw proces te voltooien. Een afgemaakt proces kenmerkt zich over het algemeen door een diepe lichamelijke en geestelijke ontspanning en een heldere geestestoestand. Een zeker niet onbelangrijk moment breekt dan aan om de ervaring een 'plek' te geven, te integreren en terug te keren naar het dagelijkse bewustzijn. Zo'n sessie kan gemakkelijk tussen de anderhalf en twee uur duren maar soms ook nog wel langer.

Ervaringen

Vaak doen allerlei wilde 'cowboy verhalen' de ronde over Rebirthing. Deze verhalen zijn dikwijls gebaseerd op vermoedelijk te uitbundig geschreven literatuur van voornamelijk Amerikaanse makelij. Het nadeel van het lezen van dat soort boeken of van verhalen van anderen, is dat je daardoor een vooropgesteld idee krijgt over wat Rebirthing is. Het schept verwachtingen, je kunt je dan niet echt meer openstellen voor wat er spontaan gebeurt. Daarom is het beter een sessie 'blanco' te beginnen zonder verwachtingen te hebben of te streven naar bepaalde ervaringen of resultaten. Heb je toch de neiging om het verloop van een sessie naar je hand te zetten, dan gebeurt er meestal helemaal niets. Ervaringen met Rebirthing zijn persoonlijk en sterk wisselend. Het is niet te voorspellen wat er gebeurt in een sessie. In het algemeen is het nooit een herhaling of voortzetting van een vorige sessie, maar veelal een totaal nieuwe gebeurtenis. Sommige sessies zijn intensief en heftig met daarin bepaalde hoogtepunten, anderen weer minder onstuimig, vlakker en gelijkmatiger. En zo nu en dan lijkt er helemaal niets te gebeuren. Toch is het dan heel goed mogelijk dat er op een dieper niveau juist heel veel gebeurt. Soms ben je zo afgedwaald door gedachten of fantasieen dat je door je afwezigheid niet meer in de gaten hebt wat er zich onder de oppervlakte afspeelt. De ervaringen tijdens sessie kunnen dus nogal uiteen lopen. Sommigen hebben visuele ervaringen of ondervinden intense emotionele gevoelens zoals : woede, geluk, verdriet, blijheid, verlatenheid, loutering, vervoering, hulpeloosheid, acceptatie, kalmte, vrede, soms vergezeld van herinneringen of inzichten. Anderen hebben slechts lichamelijke gewaarwordingen zoals: vibraties, tintelingen, energiegolven, verkrampingen, transpireren, warmte, koude, beklemming, adembevrijding, lachen, ontspanning, jeuk, enzovoort. Soms gebeuren er ook dingen die van de buitenkant niet waarneembaar zijn. Maar wat er ook gebeurt , rebirthing is een proces van vertrouwen, toelaten en overgave aan de ademhaling en het controle mechanisme loslaten.

Weerstand

Simpel gezegd is ieder menselijk probleem terug te voeren naar verzet tegen datgene wat niet wáár mag zijn. Het is een poging om ons te onttrekken aan de ervaring die er op dat moment is. Uiteindelijk is verzet het enige menselijk probleem dat bestaat.  Verzetten doen we veelal door onze ademhaling te onderdrukken. Hiermee verdwijnt dat wat niet wáár mag zijn naar de duisternis van het onderbewuste. Met rebirthing wordt gevraagd om continu door te ademen, zonder pauzes. Hiermee wordt als het ware een speciale conditie geschapen die ons bewust probeert te maken van ons onderbewuste. Waardoor dat wat nooit wáár mocht zijn en ons verzet er tegen weer zichtbaar wordt. Dan blijkt dat we ons nog altijd vrijwel op dezelfde manier verzetten als voorheen. Het merkwaardige hiervan is dat we net als toen niet weten dat we het doen. En omdat we het niet weten kunnen we het ook niet stoppen. De rebirther probeert je verzet niet te vermijden of te negeren, maar helpt je in te zien hoe en waarom je dat doet. Zogauw je beseft dat je weerstand biedt tegen aspecten van jezelf, (dat dit de oorzaak is van je probleem) word je verzet langzaam minder. Dan kan je een begin maken met het in contact komen met datgene waar je je al die tijd tegen verzet hebt. Alle pogingen om daar direct mee in contact te komen zonder rekening te houden met je weerstanden lopen op niets uit. Omdat er aan de werkelijke oorzaak van het probleem wordt voorbij gegaan. De volgende uitingen van verzet kom ik regelmatig tegen in sessies: wegzakken en stoppen met ademen. In slaap vallen. Niet volledig uitademen. Duwen op de uitademing of geluiden daarbij maken. Stokkerig of stotend ademhalen. Niet voldoende tijd nemen voor de inademing. Ogen steeds openen. Alsmaar geeuwen, overal krabben, lachen, moeheid. Verkrampingen in handen, mond en benen. Tijdens de sessie voortdurend aangeven wat je wenst en niet wenst van de rebirther. De strijd aangaan met de rebirther als die niet ingaat op je wensen, of als je denkt dat die jou iets afpakt. Letterlijk weglopen of smoesjes verzinnen om niet meer te komen, of gewoon zonder iets te laten weten wegblijven en afspraken niet meer nakomen.

Zelfontwikkeling

Ieder mens is uniek , heeft unieke eigenschappen en talenten, essentiele behoeftes en zijn eigen uitdrukkingswijze. In het begin van je leven kunnen er echter dingen gebeurt zijn waardoor je gedwongen werd ontrouw aan jezelf te zijn. Wanneer je hedendaagse leven niet echt lekker loopt betekent het vaak dat je in het verleden je eigenheid hebt moeten prijsgeven. Je bent dan niet meer trouw aan je eigen aard. Je durft niet jezelf te zijn. Wanneer je niet jezelf bent heb je je eigen grond verlaten. Je benen maken dan niet echt contact meer met de grond onder je. Je staat niet met beide benen op de grond. Als je het contact met de grond onder je voeten verloren hebt, verlies je jezelf ook in je gedachten, je begint te fantaseren en te dagdromen. Je eigenheid verliezen betekent angst, onzekerheid en een voortdurend gebrek aan zelfvertrouwen. Hierdoor onstaat een gevoel van altijd je best moeten doen, jezelf moeten verdedigen, altijd aardig willen zijn, jezelf hoge eisen stellen, je groot en flink houden, anderen gunstig proberen te stemmen, alles slikken, geen nee kunnen zeggen, alles doen om bewondering te verdienen, een rusteloze dadendrang, alles perfect proberen te doen, enzovoort. Je eigenheid terugwinnen is een groeiproces dat veel overeenkomsten heeft met het geboorteproces, vandaar de naam rebirthing; herboren worden. Hergeboorte kent net als geboorte verschillende stadia: voelen dat je vast zit, proberen om er uit te komen, doorbraak, bevrijding en tenslotte ontspanning. Maar het oude moet echter eerst sterven voordat nieuw leven geboren kan worden. Toch het oude loslaten en vertrouwen op iets wat we niet kennen, maar dat ondanks alles groeit en geboren wil worden, valt niet mee. En dan beginnen de weeen vergezeld van allerlei gevoelens van pijn en verdriet, maar ook van vreugde en plezier. Het is de hergeboorte van je echtheid, je creatieve zelf. En zo ben je weer gekomen waar het allemaal begonnen is, namelijk bij je eigenheid.

Adembevrijding

Bij rebirthing ligt men dikwijls de nadruk op het loslaten van datgene wat men vasthoudt. Ik ben daar niet altijd een voorstander van. Het accent ligt dan meer op de uitademing dan op de inademing. De klemtoon bij het uitademen ligt vooral op het laten 'zakken' van de energie. Energie die naar beneden gaat geeft gronding en dus vertrouwen. Als we iemand vooral uit laten ademen, vragen we die persoon uiteindelijk om meer vertrouwen te hebben. We zien dan ook dat iemand ontspannen wordt en zich meer op zijn gemak gaat voelen. Hierbij bieden we de persoon in kwestie de mogelijkheid om de situatie te houden zoals hij is. Daar is natuurlijk niets mis mee. Maar iemand wordt daarmee niet uitgenodigd om contact te maken met datgene wat speelt. Daarom is het wat mij betreft verstandig om eerst de inademing op te bouwen in plaats van te leren loslaten. Inademen wordt vaak gekoppeld aan angst, pijn en dood. Merkwaardig als we weten dat inademen leven is en uitademen dood. Dit komt volgens de theorie van rebirthing omdat de eerste inademing na onze geboorte een angstige en vooral pijnlijke ervaring is geweest. We zijn toen blijkbaar gaan geloven dat inademen angst en pijn betekent. Vandaar dat we niet meer aanwezig durven zijn als we voluit inademen. In een rebirthingsessie waar de nadruk op het inademen ligt kan de angst en pijn van die eerste ademhaling weer gevoeld worden. Daar door heen ademen terwijl je er volledig bij blijft kan een aangrijpende gebeurtenis zijn. Op het moment dat wat onbewust was bewust wordt, vindt adembevrijding plaats. Het lichaam geeft vaak schokkend en schuddend haar verzet op en de adem herneemt met een diepe zucht haar oorspronkelijke ruimte weer in. Er is nu echter een totaal andere manier van ademen te zien. De ademhaling is golvend, veel intenser en levendiger. Maar het grootste verschil is dat degene die ademt er nu duidelijk plezier in heeft. Adembevrijding kan echter ook geleidelijk tot stand komen in een aantal sessies zonder dat er een aanwijsbaar moment is

De uitstroomfase

Een belangrijke fase in het rebirthingproces dient zich aan nadat het actieve ademgedeelte voelt afgerond. Deze fase wordt ook wel de uitstroomfase genoemd. Bijna elke sessie kent een hoogtepunt vaak door middel van een ontlading, maar soms ook als een gevoel dat het 'klaar' is. Je voelt dan alle uitgaande energie in je lichaam stromen. Werd je in het actieve gedeelte geconfronteerd met datgene wat vast zit, in dit gedeelte kun je contact maken met dat wat stroomt en de tintelingen overal toelaten. Uitgaande energie geeft een aangenaam gevoel van welzijn, een gevoel van plezier, geluk, rust en vrede. Het is aan te bevelen daar ruim de tijd voor te nemen en er uitgebreid van te genieten. Hoe meer de uitgaande energie op dat moment vrijer in jou kan stromen, hoe meer deze jou kan vertellen wat belangrijk voor je is. Vaak geeft dat inzichten in hoe je onbewust met je leven bent om gegaan en het vorm hebt gegeven. Je kunt dan beter begrijpen waarom je bent zoals je nu bent en waarom je leven is zoals het nu is. Dit wordt vaak verduidelijkt door bepaalde dominante, meestal negatieve gedachten die naar voren komen, waarvan je je niet eerder bewust was. De meest voorkomende zijn: ' ík ben niet okay', 'niemand begrijpt me', 'het leven is een strijd', 'ík ben niet goed genoeg', 'ze moeten altijd mij hebben', enzovoort. Het ontdekken van deze gehypnotiseerde gedachten en het onthypnotiseren daarvan geeft een enorme bevrijding. Soms komt het ook voor dat tijdens de uitstroomfase van een rebirthingsessie mensen van het ene op het andere moment precies weten wat ze voortaan wel en niet willen in hun leven.Dit weten ontstaat naar mijn mening niet vanuit de ratio. Want echt voelen en weten wat je wilt, komt uit de innerlijke bron. Dan voel je : 'ik ben anders', niet beter of slechter, maar anders in de zin van dat je niet zo bent als de ander, je voelt dat je uniek bent. Hiermee druk je je onvervalste echtheid en je onvergelijkbare uniek-zijn uit als een deel van het geheel.

Herkaderen

Een gebeurtenis is niet iets wat er met je gebeurt, maar is hoe jij wat er gebeurt interpreteert. Als jouw geliefde naar jou lacht, kun je dat zien als uitlachen of als toelachen. Objectief gezien heeft lachen geen betekenis. Het is jouw interpretatie die er een betekenis aangeeft. Als je jouw denken verandert, verandert niet alleen de betekenis maar ook jouw reactie en gedrag. Jouw mening over een gebeurtenis bepaalt dus uiteindelijk wat er gebeurt. Herkaderen wil zeggen dat je jouw denkbeelden die je tot nu toe hebben beperkt met andere ogen gaat bekijken. Wanneer je kunt zien dat jouw manier van kijken een van de velen is, herkader je jouw manier van kijken. Je gaat dan bovenal beseffen dat het niet jouw manier van kijken is die je beperkt, maar de gebondenheid aan die manier van kijken. Die gebondenheid houd je keuzemogelijkheden verborgen, zodat je niet eens meer weet dat je ze hebt. Om te herkaderen hoef je niets te doen. In plaats van een standpunt in te nemen, hoef je alleen maar een onpartijdige houding aan te nemen. In een rebirthingsessie betekent dit concreet, dat je bewust blijft ademen zonder de voorbijkomende gebeurtenissen weg te duwen of je er aan vast te klampen. Als je er in slaagt een dergelijke manier van onbevooroordeeld kijken te ontwikkelen, geeft dat een zekere veiligheid om oude pijnlijke gebeurtnissen weer toe te eigenen en waar te laten zijn. Eerst wanneer je het zoeken naar vluchtwegen stopt en dat wat gebeurt er mag zijn zoals het is, herkader je jouw manier van kijken. Zolang je geen onpartijdige houding aan kunt nemen tegenover de dingen die gebeuren, blijf je verstrikt in gevangenschap, beperkingen, angst, enzovoort. Als je jouw denken en oordelen op kunt geven lossen al je problemen op als sneeuw voor de zon en val je vanzelf in je oorspronkelijkheid terug. Hierbij ontstaat en besef van vrijheid, vrede, geluk en een diep gevoel van alles is okay zoals het is.

Ondersteunende methoden

Mocht dit nodig zijn worden naast de Rebirthingtechniek ook andere methoden gebruikt. B.v. als voorbereiding op een sessie of om een sessie te voltooien. Ook om bepaalde aspecten die in de sessie naar voren zijn gekomen te verduidelijken of verder uit te werken. Soms ook om ademblokkades of vormen van verzet op te heffen. Ik noem er hier enkele waar ik zelf veel mee werk.
Zendialoque: Dit is een gesprek met onze innerlijke stemmetjes, ook wel subpersoonlijkheden genoemd. Zoals de controleur die streeft naar zekerheid, de criticus die je steeds op je zwakke kanten wijst of de drammer die je voortdurend opjaagt. Als je meer inzicht op de meest dwingende stemmetjes in jezelf krijgt, kun je de identificatie er mee loslaten.
Focused bodywork: Een vorm van gericht lichaamswerk dat wordt gebruikt om het ademproces te ondersteunen. Soms is het al voldoende om een 'veilige' hand te bieden. Maar vaak worden ook masserende, kloppende of 'verrassingsbewegingen'gebruikt. Het komt ook voor dat er druk wordt uitgeoefend op een bepaald gebied van het lichaam dat nodig is om beklemmende gevoelens weg te nemen die door het ademen worden opgeroepen en als zodanig een volledige ademhaling in de weg staan.
Actualiseren: wil zeggen een bepaalde situatie scheppen van de persoon in kwestie en zijn omgeving, waardoor het niveau van praten-over omgezet wordt in een hier-en nu gebeuren. Dit geeft de mogelijkheid om de situatie en dat wat er gebeurt te observeren. Soms wordt gevraagd om er gebaren bij te maken, de stem te accentueren, door te ademen, etc. Dit verhoogt het bewustzijn en geeft heldere inzichten, waardoor een sessie of een proces afgemaakt kan worden.
Herkaderingsmethoden: deze methoden worden gebruikt om inperkende overtuigingen die ontstaan zijn door negatieve ervaringen uit het verleden te herprogrammeren. Iedere overtuiging, aanname, basisgedachte of hoe je het ook wilt noemen, inclusief het handelen en gedrag wat daaruit voortkomt, hoe slecht of ongegrond ook , heeft ooit een positieve bedoeling gehad, vaak puur om te overleven. Herkadering biedt de mogelijkheid die negatieve ervaringen in een nieuw en ander perspectief te zien

Bevrijdend Ademwerk

Bevrijdend ademwerk is een verzamelnaam voor een tiental krachtige vormen van ademwerk die ik gebruik. Zij hebben net als Rebirthing-Ademwerk een gemeenschappelijk doel; namelijk het bevrijden van de ademhaling.
Reichiaans Ademwerk: een krachtige methode om ‘bevroren’ blokkadess te ‘ontdooien’ en de energie weer vrij te laten stromen. Lees verder
Relatie Ademenwerk® : een nieuwe vorm van relatietherapie die gebruik maakt van de adem.  Lees verder
Emotioneel Ademwerk® : een combinatie van Rebirthing, Holotropic Ademwerk en Reichiaans lichaamswerk. Lees verder
Holotropic Ademwerk: een bijzondere en krachtige vorm van ademwerk geinspireerd op het werk van  Stanislav Grof. Lees verder  
Primal ademwerk® : een synthese van, gestalt, psycho-drama, en ademwerk. Een primal proces kan zeer diep gaan. Lees verder
Clarify Ademwerk® : Dit is een methode die de mogelijkheid biedt om tijdens een ademsessie onverwerkte emoties of herinneringen door te praten. Lees verder
Quantumlight Ademwerk:  Vipassana ademmeditatie gecombineerd met  krachtig ademwerk en evocatieve muziek.  Lees verder
Energetisch Ademwerk®  : een vorm van ademwerk waarbij het gaat om een proces opgang te brengen naar een ongeconditioneerde vrije aanwezigheid. Lees verder
Craniosacraal Ademwerk: een uiterst subtiele en meditatieve combinatie van Lichaamswerk en Bevrijdend Ademwerk. Lees verder

De Rebirther

Veel rebirthers hebben niet bewust gekozen voor dit beroep, maar zijn door zelf rebirthingsessies te gaan nemen en aan hun eigen proces te werken min of meer geinspireerd geraakt door dit beroep. Verwerking van eigen proces is trouwens belangrijk. Als jezelf nog niet de gevoelens die bij de ander opkomen hebt verwerkt, kun je gemakkelijk in dezelfde gevoelens schieten of ze tegenhouden. Je kunt dan geen veiligheid en vertrouwen bieden, omdat je er zelf nog bang voor bent. Rebirther worden kun je niet uit een boek leren. Het professioneel begeleiden van een rebirthingsessie vereist veel training. Het gaat niet alleen om het werken met de adem, maar ook om het begeleiden van mensen in hun groeiproces. De meeste rebirthers hebben om die reden diversen opleidingen achter de rug en maken ook veel gebruik van andere methoden. Om aan te voelen wat er op een bepaald moment nodig is, laten rebirthers zich zoveel mogelijk leiden door hun intuitie. Een rebirther die vol zit met denkbeelden over wat er moet gebeuren gaat voorbij aan datgene wat er op dat moment gebeurt en dat werkt niet. Tegelijktijd laat hij/zij zich ook niet alleen bepalen door jouw energie en impulsen. Interventies worden echter alleen bepaald in contact met wat er op dat moment gaande is. In die zin kun je een rebirther vergelijken met een goede verloskundige. Een rebirther zal niet te veel pushen, maar haalt alleen de obstakels weg die je verhinderen je proces af te maken. Hij/zij zal alleen indien nodig het proces en de gewaarwordingen versterken door je aan te moedigen, aanwijzingen te geven of gericht lichaamswerk toe te passen. Het kiezen van een rebirther is een persoonlijke zaak , belangrijk is dat het klikt tussen jou en je rebirther.

Willem J Overvliet Ik ben Willem Overvliet (1938) . Mijn dorst naar heelheid brachten mij ooit in contact met therapiegroepen en inspireerde  mij om zelf therapeut te worden. Ik volgde diverse opleidingen in de transpersoonlijke therapie. Transpersoonlijke therapie is een therapie waarbij ervaringen kunnen optreden, die de grenzen van de persoonlijkheid overstijgen, zoals bijvoorbeeld eenheidservaringen. Sinds 1976 ben ik actief in de therapiewereld. Gedurende die periode ben ik langzamerhand gekomen tot een stijl van werken die ik Bevrijdend ademwerk noem. Bevrijdend ademwerk borduurt verder op de transpersoonlijke benadering en gebruikt dezelfde methoden, die voornamelijk  ervarings-en lichaamsgericht werken. Hierbij wordt de mens als totaliteit van lichaam, geest en ziel benaderd. Deze methoden zijn direct, dichtbij, intensief en diepgaand. Steeds meer mensen vragen specifiek naar lichaams-en ervaringsgerichte therapie . Want praten doen ze al jaren en meestal in vruchteloze vicieuze cirkels.

Wat kost het

Een sessie duurt ongeveer twee uur. De preciese tijd is niet te voorspellen, de duur van een sessie wordt bepaald door het proces van de client. Intense sessies van anderhalf uur komen voor, maar ook sessies van bijna drie uur. De prijs ligt ongeveer tussen de € 60,- en € 90,- per sessie. Het is overigens niet zo dat een sessie van € 60,- minder waard zou zijn als die van € 90,-. De ene rebirther vindt € 60,- voldoende voor zijn werk, terwijl een ander € 90,- een redelijke prijs vindt. Er zijn rebirthers die hun tarieven berekenen op basis van het inkomen van de client. Sommigen geven korting aan studenten of aan mensen met een minimum inkomen. Anderen hanteren een speciale prijs bij een abonnement van tien sessies of in geval van duo-sessies , bijvoorbeeld met een partner of vriend(in).
Met Rebirthing beginnen betekent een ontwikkelingsproces aangaan. Daarom wordt over het algemeen een serie van tien sessies aanbevolen met een frequentie van een sessie per twee of drie weken. Maar het komt ook voor dat er een langere reeks van sessies nodig is om de dieper in het onderbewuste gelegen overtuigingen en aannames die zorgen voor een inperkend zelfbeeld en de daarbij behorende blokkades te verhelderen en los te laten. Veel rebirthers geven ook regelmatig groepstrainingen. Sommige mensen geven de voorkeur eerst in een groep te stappen alvorens individuele sessies te doen. Anderen nemen het liefst eerst een reeks individuele sessies voordat ze overstappen in een groep. Het is in ieder geval zinvol ook eens een groepsrebirthing mee te maken. De 'groeps energie', het delen, steunen en samen zijn met anderen die ook met hun ontwikkelingsproces bezig zijn is een bijzondere en waardevolle beleving.

De eerste ademhaling

Onze eerste echte inademing is een zeer pijnlijke ervaring. Zo pijnlijk dat we ademen nog steeds in verband brengen met pijn. Het is om die reden dat we nog altijd onze ademcapaciteit beperken en daarmee ook onze levenscapaciteit. Maar het is niet alleen de eerste inademing die leidt tot een beperking van de ademhaling. Ook de eerste confrontatie met de buitenwereld speelt een belangrijke rol. Ik zal dat uitleggen. Willen we blijven leven na die eerste inademing zullen we door moeten gaan met ademen of we willen of niet. Het is dus onmogelijk om de ingeving niet in te ademen, weglopen kunnen we immers nog niet. Maar als we inademen nemen we niet alleen zuurstof op maar ook de sfeer en stemming die er op dat moment heerst. Als dat een sfeer is waar we met aandacht en liefde behandeld worden zoals dat gebeurt bij de geboortemethode van de Franse gynaecoloog Le Boyer, is er niets aan de hand. Dan kan zelfs de traumatische werking van het geboortetrauma voorkomen worden. Maar als we direct na de geboorte geconfronteerd worden met een onveilige, zogenaamde medische behandeling, ontstaat er een heel andere psychologische situatie. Aangezien we ons nu in een levensbedreigende omgeving bevinden waar we eigenlijk helemaal niet willen zijn, kunnen we op geen enkele andere manier iets anders doen dan onze ademhaling zoveel mogelijk te miniseren. Want weinig ademen is weinig voelen. Door zo weinig mogelijk van de omgeving in te nemen hoefden we niet volledig aanwezig te zijn. Omdat deze handelwijze voornamelijk onbewust is, leeft zij nog steeds voort in ons huidige volwassen leven. De manier waarop we ademen is nog altijd een verdediging ten opzichte van onze omgeving. Hoe minder lucht we inademen hoe minder we van de omgeving innemen. Hoe meer we afstand van de omgeving kunnen nemen hoe meer we afwezig kunnen zijn.Je zou kunnen zeggen dat de mate waarin we ergens wel of niet aanwezig willen zijn de mate bepaalt waarin we veel of weinig ademen.

De natuurlijke ademhaling

Als je probeert op een natuurlijke manier te ademen zal je dat niet lukken. Ondanks dat het eenvoudig lijkt, is het in werkelijkheid uiterst gecompliceerd. Dit komt voornamelijk omdat jij het doet, en dat is helemaal niet nodig. Je lichaam weet zelf het beste wat het moet doen. Lachen doe je immers ook niet zelf. als er iets te lachen valt worden de betrokken spieren vanzelf ingeschakeld. Wanneer je met aandacht je ademhaling observeert zonder ze te dwingen zal je algauw merken , dat jij niet degene bent die ademt, maar dat je geademd wordt. Een natuurlijke ademhaling is niets anders dan een ontspannen ademhaling die vanzelf gaat.Wanneer de adembeweging ontspannen is ademt het hele lichaam mee. Het lichaam rijst en daalt in een ononderbroken beweging. Wordt de adembeweging onderbroken, bijvoorbeeld als eerst de buik omhoog komt of de borst, dan wijst dat op spanning. Bij een natuurlijke ademhaling gaan de in-en uitademing geluidloos en zonder moeite in elkaar over zonder horten of stoten. Adem 'halen' of geluid maken op de uitademing duidt eveneens op spanning, en spanning wijst op controle. Controle op de inademing betekent jezelf niet durven manifesteren, niet jezelf durven zijn. Het controleren van de uitademing heeft te maken met jezelf inhouden en niet durven laten gaan. In werkelijkheid is het dus niet alleen de persoon die geconditioneerd is, maar ook zijn ademhaling. Welbeschouwd is Rebirthing dus een deconditionering van de ademhaling. Het voert de adem terug naar zijn natuurlijke beweging. Zo kan het gebeuren dat mensen na een paar rebirthingsessies plotseling ontdekken wat ademen eigenlijk is. Op dat moment beseffen ze pas hoe geblokkeerd hun ademhaling was en hoe ze zelf hebben 'vast gezeten'.

De unieke ademhaling

In de moderne lichaams-en ervaringsgerichte psychotherapie neemt de ademhaling een buitengewone en unieke plaats in. Dit op de eerste plaats omdat we de ademhaling met onze bewuste wil kunnen beinvloeden en reguleren, in tegensteling tot de meesten anderen lichaamsprocessen. We kunnen ons hart immers niet rechtstreeks vragen om wat sneller of zachter te kloppen of onze maag om het voedsel wat meer of minder te verteren. Door tussenkomst van onze ademhaling is dat echter wel mogelijk. Want hoewel onze ademhaling enerzijds totaal onbewust en automatisch gaat, kunnen we aan de andere kant heel bewust ademen en dat proces met onze wil besturen. Op deze wijze geeft onze ademhaling onmiddelijk toegang tot het vegatieve zenuwstelsel met al zijn stoornissen, dit in tegenstelling tot ons normale bewuste denken. Nog een uniek aspect is dat de ademhaling niet alleen de psyche beinvloedt, maar de psyche ook de ademhaling. Als we blij zijn, boos of bang wordt onze ademhaling of verdiept en versneld of juist afgeremd. In feite beinvloedt de adem al onze levensprocessen en is er tegelijkertijd een manifestatie van. Onze manier van ademen drukt onze manier van leven uit en onze manier van leven onze manier van ademen. Wie zijn gevoelens durft te tonen, ademt diep en volledig en is meestal vol levenskracht en harmonie. Wie zijn gevoelens onderdrukt, ademt minimaal en is vaak lusteloos en gespannen. Door met de bewuste wil de ademhaling te verdiepen kunnen verdrongen gevoelens en de geblokkeerde ademhaling weer vrijgemaakt worden. Rebirthing is dus een unieke methode om jezelf zowel op lichamelijk en geestelijk gebied te leren kennen. Door je eigen waarheid weer te ervaren ga je zien wat je altijd verborgen hebt ge houden en nooit hebt durven laten zien. Dit geeft je de mogelijkheid om weer kennis te maken met degene die je eigenlijk bent.

Spirituele ademhaling

Ademen is een groot mysterie, alle spirituele tradities hebben er wel iets over gezegd of geschreven. In de Veda wordt gesproken over de scheppende God Brahma die met zijn adem in alle schepselen aanwezig is. Diversen Oepanisjads hebben het over het Tat tvam Asi, dat in iedere ademhaling te horen is, het betekent vrij vertaald, 'dat zijt gij'. In talloze scheppingsverhalen kun je lezen over de goddelijke adem die de drijvende kracht achter alles is. In de bijbel wordt gesproken over de 'geest gods' die tegelijkertijd de adem Gods is, het goddelijke prana dat alles tot leven brengt en in leven houdt. De adem blijkt dus niet alleen zuurstof te zijn, maar ook een essentiele energie te bevatten. Hier in het westen kennen we die energie als levensenergie, bio-energie of elan vital. In India noemt men het prana, in China, Chi. De Kahuna's noemen deze energie Mana. De mysticus Hazrat Inayat Khan zegt er het volgende over: De waarneembare adem die we in onze neusgaten voelen als lucht die wordt ingezogen en uitgeblazen, is slechts een gevolg van het ademen. Het is niet de adem. Voor de mysticus is de adem de stroom die lucht naar binnen-en buiten brengt. De lucht is waarneembaar, niet de stroom, die is niet waarneembaar. Het is een soort van etherisch magnetisme, een fijner soort electriciteit, waarvan de stroom in-en uitgaat, en de lucht in beweging zet. Dit is wat de mysticus 'Nafs' noemt, wat betekent 'het zelf'. De adem is 'het zelf', het echte zelf van de mens. Het word Atman betekent ziel en dezelfde klank wordt in het Duits gebruikt voor adem. Indien de adem 'het zelf' is, dan is het vanzelfsprekend niet de lucht die men uitademt, maar het is een stroom die, volgens mystici, loopt van het fysieke niveau naar het meest innerlijke niveau; een stroom die loopt door het lichaam, de geest en de ziel, het meest innerlijke deel van het leven aanraakt en teruggaat; een voortdurende stroom die steeds of naar binnen of naar buiten gaat. Clienten van mij vertellen regelmatig over spirituele ervaringen en transcendente belevingen in zowel beelden als in gevoelens, die zij tijdens of in de uitstroomfase van een rebirthingsessie hebben ervaren. Sommige mensen zien kleuren of een stralend licht of hebben het gevoel dat ze in contact zijn met een 'oerbron'. Anderen hebben intense gevoelens van liefde, geluk of eenheid. maar wat het ook moge zijn , ademen is en blijft een groot mysterie.

Ademhalingstypen

Volledig ademen betekent zowel in-als uitademen. Inademen is opladen, nemen, vasthouden, activiteit en spanning. Uitademen is ontladen, geven, loslaten, passiviteit en ontspanning. Met elkaar vormen zij de stroom van het leven. De ademhaling zorgt voor een permanente verbinding tussen onze binnenwereld en buitenwereld. Via onze ademhaling staan we direct in contact met onze omgeving of we dat nou willen of niet. Het is dus onmogelijk om onze omgeving niet in te ademen. Blijkt dat een positieve omgeving te zijn , is er niets aan de hand. maar wanneer dat een negatieve omgeving is gaan we onbewust weerstand bieden tegen de stroom van het leven in. Geleidelijk aan gaat onze ademhaling een permanente verdedigende houding aannemen tegen de omgeving. Deze onbewuste houding wordt zichtbaar in de wijze waarop we ademen. We treffen daar over het algemeen twee varianten in aan, met name de in-en uitademers
De inademers hebben moeite met uitademen en kunnen dus niet ontladen en naar buiten brengen wat er in ze is. Ze kunnen niet loslaten en de dingen laten gebeuren zoals ze gebeuren. Inademers kunnen niet ontspannen en zich overgeven aan de stroom van het leven, maar laden zich voortdurend op om controle te houden over de omgeving.
De uitademers daarentegen verzetten zich tegen het inademen en kunnen dus niet opladen, waardoor ze moeite hebben om in actie te komen. Ze willen zo weinig mogelijk meer van de omgeving innemen. Ze trekken zich terug in hun eigen wereldje. Hierdoor leven ze niet meer in de werkelijkheid. Uitademers kunnen niet voor zichzelf opkomen, ze laten zich alles welgevallen omdat ze 'leeg' zijn. Ze doen niet meer mee aan de dans van het leven. In-en uitademers hebben een ding gemeen: ze hebben beiden onvoldoende vertrouwen in zichzelf

Adem & Energie

Adem is energie. Door te ademen wordt energie opgeladen en over ons lichaam verdeeld. Voor onze energiehuishouding is niets belangrijker dan de ademhaling. De manier waarop we ademen is de graadmeter van onze levensenergie. Als we volledig ademhalen zodat ons hele lichaam meedoet en we ons over kunnen geven en meebewegen met de golvende uitzetting en samentrekking van ons hele lichaam , vindt er een volledige doorstroming van energie plaats. Op dat moment zijn we volledig aanwezig en in contact met ons gevoel. Het tegenovergestelde gebeurt natuurlijk ook. Als we niet in contact willen zijn met ons gevoel ademen we zo weinig mogelijk. Waardoor de energiestroming blokkeert en we niet meer present zijn. Wanneer er een aanhoudende situatie is waarbij we niet aanwezig willen zijn of die we niet willen voelen, zal de gewoonte ontstaan om de ademhaling permanent te onderdrukken en daarbij dus ook de energiestroming. De ademhaling is dus ook een uitstekende manier on de chronische gewoonte van het onderdrukken van ons gevoel middels het onderdrukken van onze ademhaling te doorbreken. Door met onze ademhaling de energie te verhogen komen we weer in contact met onze oorspronkelijke vitaliteit en op termijn dus ook weer met die onderdrukte gevoelens die ooit de aanleiding vormden tot het onderdrukken er van. De ademhaling intensiveert dus niet alleen fysieke, biologische processen maar ook het levensenergieniveau

Adem & Gedachten

Gedachten bestaan uit energie die in woorden en handelingen gegoten kunnen worden om er zo de gewenste vorm aan te geven. Iedere gedachte streeft naar de gewenste vorm. Wat wij denken dat wensen wij en wat wij wensen tracht in vervulling te gaan. We geven zelf energie en richting aan onze gedachten. We bedienen zelf de kraan die de toevoer van energie verkleint of vergroot. Bij een onaangename gedachte houden we gewoonlijk onze adem in. Hiermee draaien we de energie kraan dicht, met ald gevolg dat we ons gesloten, zwaar, moe en futloos voelen. Bij een prettige gedachte ademen we voluit, de kraan gaat helemaal open, hierbij voelen we ons open, levendig en creatief. Rebirthing betekent bewust verbonden ademen met de kraan open. Deze manier van ademen brengt een geweldige energiestroom opgang. Gedachten die opkomen krijgen zo extra veel energie, je wordt meer bewust van wat je denkt. Mooi meegenomen als het om prettige gedachten gaat, maar minder als het om onaangename gedachten gaat. Want iedere gedachte die je volledig in beslag neemt heeft de neiging zich in een daad om te zetten. Je kunt bijna niets doen of laten of er is een gedachte aan vooraf gegaan.Gedachten beheersen onbewust je leven, je bent als het ware een slaaf van je gedachten. Maar bewust verbonden ademen geeft je ook een heldere blik waardoor je alles in de juiste proporties kunt zien. het geeft een veilig gevoel als je inziet dat gedachten alleen maar gedachten zijn en dat jij niet je gedachten bent en dat je gedachten ook niet de werkelijkheid zijn.Als je dat wezenlijk inziet krijg je uitzicht. Dan hoef je niets meer met je adem te doen en ook niet meer aan de kraan te draaien, maar mogen gedachten vrij hun gang gaan, je hebt dan niets meer te verliezen of te winnen. Het enige wat je nog moet doen, is kijken hoe je gedachten gewoon voorbij gaan. Je bent er nog slechts de onpartijdige toeschouwer van. Deze ontdekking is voor de meeste mensen een openbaring

Adem & Emoties

Onze ademhaling is onmiskenbaar verbonden met onze emotionele toestand. Als we ons blij voelen ademen we die energie verder naar binnen in, waardoor die blijheid tot ons komt. Bij het uitademen komt de blijheid weer naar buiten en kunnen we er expressie aan geven door b.v. te gaan zingen. Emoties hebben van nature een opwaartse beweging: ik voelde vreugde in me opkomen, er kwam verdriet naar boven, er kwam angst omhoog. De natuurlijke beweging van een emotie is om hem diep in te ademen, te doorleven, te verwerken en met een krachtige uitademing weer omhoog en naar buiten te brengen. Adem en emoties hebben direct verband met elkaar. We halen verlicht adem, luisteren ademloos, zuchten uit wanhoop en stikken van woede. Emoties beinvloeden de ademhaling en de ademhaling beinvloed emoties. Bij een volledige inademing kunnen we emoties goed doorvoelen. Als we dat gevoel af willen zwakken doen we dat door de inademing zo klein mogelijk te maken. Bij een volledige uitademing kun je uiting geven aan emoties. Als je niet wilt huilen, geen angst wilt voelen, niet boos wilt worden, dan doe je dat door de uitademing vast te houden. Emoties zijn natuurlijk.Zonder diep te ademen kunnen we niet echt huilen of onze woede de vrije loop geven. Als we niet hijgen kunnen we geen volledig orgasme krijgen. Overigens heb ik het hier alleen over als we geen zeggenschap meer hebben over onze emoties vanwege het onderdrukken van de ademhaling. Dus dat je niet denkt dat ik hier een pleidooi houdt voor het ongelegitimeerd naar buiten brengen van emoties. Ik zeg dat omdat in 'therapieland' vaak een beeld bestaat van een natuurlijke ongeremde persoonlijkheid. Wat mij betreft is dat een misverstand. De natuur in ons heeft soms ook leiding nodig. Wij hebben ook het vermogen ontwikkeld om het uiten van emoties even uit te stellen.. Uitstellen is net zo natuurlijk als het uiten er van. Met dit vermogen op zak hebben we de mogelijkheid ons steeds af te vragen wanneer uiting van emoties wel of niet gepast is. Hierdoor zijn we in staat ten alle tijden deel te nemen aan het sociale verkeer

Adem & Karakter

Reich is de grondlegger geweest van de karakteranalyse. Later hebben Lowen en Pierrakos zijn grondbeginselen verder uitgewerkt en verstaanbaar gemaakt voor een breder publiek. Er kwamen verschillende richtingen , toch hebben allen een ding gemeen, namelijk dat ze 'energetisch denken'. Er ontstonden vijf karakterstructuren met ieder zijn specifieke kenmerken. Ik wil me hier beperken tot de ademhalingskenmerken.
De Schizoide ademhaling: is een minimale ademhaling. Er is weerzin om lucht in te halen, om de longen te vullen. Op de borstademhaling lijkt een verbod te rusten. Het leven om te overleven is terug te vinden in het ademhalingspatroon De Orale ademhaling: is onderontwikkeld en bovendien een zuigademhaling, omdat spierspanning in borst en buik ontbreekt. Bij teleurstelling bij het uitreiken naar aandacht, stopt de ademhaling. Als de ademhaling niet stopt komen gevoelens los van in de steek gelaten te zijn, ' ik kan het niet', onvermogen, tekort, onmacht en afhankelijkheid, vervolgens stopt de ademhaling weer. De Masochistische ademhaling: kenmerkt zich door het inhouden. Er is soms een paradoxale ademhaling. Dat betekent dat de buik bij de uitademing naar boven beweegt in plaats van bij de inademing. Dit komt door een sterke spanning in het middenrif, waardoor de uitademing niet naar beneden kan gaan. De ademhaling is kort, zwaar, steunend, en gaat met veel zuchten, blazen en puffen gepaard De Rigide ademhaling: is een gespannen ademhaling. De borstspieren zijn stijf en de thorax is onbeweeglijk. Ook de gehele rug is gespannen. De ademhaling wordt beperkt door de algehele stijfheid van de buitenste spierlaag van het lichaam, de adem zit als het ware opgesloten. Het is een verdediging tegen verdriet dat voortkomt uit teleurstellende liefde uit de beginjaren van het leven. De Psychopathische ademhaling: concentreert zich in de bovenste helft van het lichaam. Het is moeilijk om de ademhaling naar beneden te krijgen. Er is ook weinig flankademhaling. Veel spanning rond schouders en nek. Ook spanningen in bekken en billen. De meeste spanning zit echter in het diafragma, om boven het lagere gebied van emoties, spontane impulsen en sexualiteit te blijven   Ga hier naar de site over de karakterstructuren

Adem & Heling

Iedereen verlangt bewust of onbewust naar heelzijn en bijna iedereen denkt dat dit een langdurig groeiproces vereist. Toch komt heelheid in de zin van gelukzaligheid, liefde, verbondenheid, vreugde, helderheid, vrijheid, voldaanheid en waardigheid spontaan te voorschijn zodra we onze adem bewust gaan gebruiken. Heelheid is dus geen kwestie van een groeiproces. Heel(zijn) we al. We hoeven het slechts te ontdekken. Ik zal alvast een tipje van de sluier oplichten. Zodra we aandacht besteden aan onze adem, klampen we ons niet meer vast aan gisteren en kijken we ook niet meer halsreikend uit naar morgen, maar vinden we vervulling in de overvloed van dit moment. Ademen brengt ons dus onmiddelijk in het levende leven. De lucht die we inademen verbindt ons voortdurend met elkaar, of we dat willen of niet. Ademen heeft dus onmiskenbaar iets met contact, relatie en verbonden zijn te maken. Inademen is leven, uitademen is dood, dat kan iedereen begrijpen. In wezen brengt ademen ons dus dichter bij de waarheid van leven en dood. Ademen betekent zowel leven als dood toe-eigenen. Dit voert ons rechtstreeks naar de levende realiteit. Alle levende wezens gebruiken dezelfde lucht. Het is dus duidelijk dat de adem niemands eigendom is. Iedereen is aangewezen op de 'grote ademhaling'. Dit gegeven is rampzalig voor ons zelfzuchtige ego. Over het algemeen identificeren we ons meer met onze gedachten en gevoelens dan met onze adem. Aandacht geven aan onze adem is daarom desidentificerend. Ons bewustzijn is vrijwel uitsluitend 'hoofdbewustzijn'. Bewustzijn naar de adem brengen doet 'hoofdbewustzijn' veranderen in lichaamsbewustzijn. Als we ons bewustzijn van ons lichaam zijn we altijd in het hier en nu. Ademen is energie. En energie is eeuwige vreugde. Deze vreugde is is niet afhankelijk van enige beloning of belofte van buitenaf, maar komt van binnenuit en is ieder moment beschikbaar. Ademen maakt ons zachtaardig en gevoelig. Als we dit toelaten, ontwaakt ook de fijngevoeligheid van onze eigenheid. Dit doet de harde korst van ons ego smelten.

Adem & Eten

Er is de laatste jaren veel bekend geworden over de problemen die mensen hebben met voeding. Uit onderzoek is gebleken dat de meeste mensen in meer of mindere mate eetproblemen hebben. De voeding-en afslankindustie speelt daar gretig op in. Ik wil er van hieruit ook eens op ingaan, hetzij op een andere manier. Voeding is volstrekt noodzakelijk, anders blijven we niet leven. Eten verloopt in een proces van kauwen, verwerken en verteren. De manier waarop we kauwen heeft veel te maken met in hoeverre we onbewust vertrouwen hebben in dat er genoeg voedsel voor ons zal zijn. Goed kauwen betekent dus rust en vertrouwen. Slecht kauwen wantrouwen en spanning. Hebben we rust en vertrouwen dan zullen we alles wat we eten goed kauwen, verwerken en verteren. Hierdoor hebben we eerder genoeg, hebben we minder nodig en lopen we minder snel naar de koelkast. Onze taal is rijk aan uitdrukkingen die verband leggen tussen bepaalde gevoelens en het slecht kauwen van voedsel: 'het komt me de strot uit', ík heb er mijn buik van vol', 'ik wordt er misselijk van', 'het ligt me zwaar op de maag', 'ik moet er van kotsen''. Deze uitdrukkingen geven weer dat er een sterke neiging is om datgene wat naar binnen is gewerkt en niet door ons systeem verwerkt en verteert kan worden, weer met kracht naar buiten te werken. Evenals we moeten eten om te leven , moeten we ook ademen of we willen of niet. De mate waarin we ademen heeft veel te maken met in hoeverre we onbewust vertrouwen hebben dat er voldoende lucht voor ons zal zijn. Maximaal ademen betekent dus rust en vertrouwen. Minimaal ademen spanning en wantrouwen. Net als bij eten is er bij ademen ook een proces van innemen, verwerken en verteren. Bij rust en vertrouwen wordt alles wat we inademen verwerkt en verteert. In geval van spanning en wantrouwen is er verzet om in te ademen, omdat we denken iets in te moeten nemen wat niet goed voor ons is. Alles wat we tegen onze zin inademen kan niet verwerkt worden en is dus onverteerbaar. Datgene wat bij Rebirthing omhoog komt is over het algemeen dat wat niet verteerbaar was. Wat wel verteerbaar was is er niet meer, omdat wij dat zijn geworden. Dat wat overteerbaar voor ons was en niet verwerkt heeft kunnen worden moet in zekere zin weer uit ons systeem gewerkt worden, omdat dit nooit een deel van ons kan worden.

Levensenergie

Levensenergie vinden we bij alle natuurlijk leven, want zonder energie is er geen beweging en dus geen leven mogelijk, het is onze levensbron. Als de energie uit die bron vrij kan stromen zijn we in contact met onze eigen aard, met onze unieke eigenheid. We kennen dan geen angst en onzekerheid en weten precies wat we wel en niet willen. Dit komt omdat we handelen vanuit onze eigen levensbron en niet vanuit die van anderen. Vanuit onze eigen aard is er ook een natuurlijke interesse in de buitenwereld. Want de eigenschap van onze levensenergie is contact-zoekend. We zien dat ook bij planten, de wortels voeden zich in hun eigen grond, terwijl de bladeren contact zoeken met de zon. Nog een ander aardig voorbeeld van de beweging van levensenergie is het volgende: Als je mijn website interessant vindt, dan beweegt jouw levensenergie daar naar toe. Je neemt de informatie in je op, verwerkt het, waarna de kennis die eerst buiten je was nu een deel van jou is geworden. Onze levensenergie heeft ook een ingebouwd beschermingssysteem dat volkomen zelfstandig functioneert. Het reikt uit naar de buitenwereld om ons te verbinden met datgene wat onze belangstelling wekt. Maar er is ook een energetische tegenstroom van samentrekking naar datgene wat we liever willen ontwijken. Deze biologische pulsatie gaat vergezeld met een ritmische samentrekking en uitzetting van ons organisme, die de energie reguleert in een plus-en minpool. De pluskant wil verbinding maken met datgene wat goed voor ons is en de minkant tracht wat schadelijk is te vermijden.Vanuit die gepolariseerde energie kunnen we uitreiken naar de omgeving, doen wat we willen doen, keuzes maken en in die zin groeien. Als we honger hebben en we zien voedsel, dan heeft dat voedsel een positieve betekenis voor ons. Onze levensenergie gaat er toe, we reiken er naar uit en eten het voedsel op. Waarna ons lichaam er van gebruikt wat het nodig heeft, waardoor het kan groeien. Ditzelfde verloop zie je bij ieder fysiek of psychologisch groeiproces, bij elke vorm van 'worden'.

Hyperventilatie

Jarenlang stond vast dat de klachten van hyperventilatie werden veroorzaakt door een versnelde ademhaling die het koolzuurgehalte in het bloed vermindert. Ondertussen is bij een recent medisch onderzoek vast komen staan dat een verlaagd koolzuurgehalte in het bloed niet de oorzaak is van de klachten die optreden bij hyperventilatie. De onderzoekers gaan zelfs zo ver dat ze beweren dat hyperventilatie niet bestaat. Met dit gegeven zijn mensen die deze klachten hebben natuurlijk niet gebaat. Daarom wil ik me hier zoveel mogelijk beperken tot wat rebirthers vanuit hun praktijkervaring weten over hyperventilatie en hoe ze er mee werken. Spanningen die ontstaan uit angst, woede, verdriet, teleurstelling of andere onverwerkte emoties uit het verleden kunnen de oorzaak zijn van hyperventilatie. Om dit niet te voelen gaat men subventileren (minimaal inademen). Dit gaat volkomen onbewust. Na een periode van subventileren neemt de adem in eigen persoon het initiatief over. Het doet wat de betrokkene zelf niet doet, namelijk volledig ademen. In feite is hyperventilatie te beschouwen als een reactie op subventilatie. Zo gezien is hyperventilatie een gezonde reactie van ons organisme, die het vertikt nog langer allerlei spanningen vast te houden. Je zou dus kunnen zeggen dat je er blij mee mag zijn. Maar dat is absoluut niet het geval, want wanneer hyperventilatie je overkomt is dat een bijzondere angstige ervaring.Hyperventilatie staat volgens de medische wetenschap voor te snel en te diep ademen. Elke rebirther die praktijkervaring heeft met hyperventilatie weet dat het intensieve ademen juist het hyperventileren oplost, inplaats van dat het deze veroorzaakt. In die zin is het meer de genezer er van dan de veroorzaker. Rebirthers die al menigeen van hun hyperventilatie angst hebben afgeholpen weten dat juist het doorgaan met hyperventileren het uiteindelijke antwoord is op de hyperventilatie zelf met al zijn bijverschijnselen, inclusief de spanning. Het is een weldaad om te zien dat mensen daarna in een diepe ontspanning terecht komen die gepaard gaat met gevoelens van vrede en geluk. Dit laat wat mij betreft zien dat de medische kijk op hyperventilatie niet juist is.

Opladen & Ontladen

Net zoals het hart een pulserende beweging maakt waardoor de verschillende organen van bloed worden voorzien. Zo is er ook een biologische pulsatie van opladen (spanning) en ontladen (ontspanning) die de energiehuishouding reguleert van elk levend lichaam. Opladen is een naar binnengerichte, en ontladen een naar buitengerichte beweging. Ontladen kan alleen plaatsvinden als daar energie voor beschikbaar is. Die energie wordt aangemaakt door het opladen en getransporteerd naar waar ontlading nodig is. Zowel het op-als ontladen gaat gepaard met energiestromingen door het lichaam. Daar waar die energiestroming onderbroken wordt ontstaat een blokkade. In principe is inademen een manier van opladen en uitademen een manier van ontladen. Bij rebirthing geschied oplading door middel van inademing en gronding. Dit gaat gepaard met een opgaande beweging, waarbij de ademhaling zich verdiept en het lichaam opgewonden raakt. Ontlading gaat via de uitademing, gronding, beweging en expressie. Het is een neerwaartse beweging die afgegeven wordt aan de aarde. In een rebirthingsessie is het zaak om een geleidelijke energieoplading op te bouwen. Hierbij kan door het intense verbonden ademen die energie steeds meer gevoeld worden. Naarmate we de energie langzaam opbouwen ontstaat er een maximale ontlading. Als we tijdens het ademen alsmaar ontladen, blijft een diepere ontlading achterwege. Je kunt dit vergelijken met een orgasme dat ook intenser wordt hoe langer je het 'klaar komen' uitstelt. De ontlading in een goed opgebouwde sessie doet veelal oude opgekropte spanningen en emoties loslaten. Dit gaat vaak vergezeld van ongecontroleerde golven van energie, waarin tintelingen,en vibraties door het lichaam stromen. Maar het kunnen ook allerlei schakeringen van kleuren en intense gevoelens van liefde, vrede, acceptatie en kracht zijn.

Eenvoud

Van iemand waarvan men zegt dat hij eenvoudig is, wordt vaak gedacht dat hij onnozel is, zwak van geest of minder ontwikkeld. Maar wat mij betreft heeft eenvoudig zijn een andere betekenis. Eenvoudig zijn is mijn inziens hetzelfde als gewoon zijn en gewoon zijn houdt in ongekunsteld zijn. Op geen enkele manier proberen je anders voor te doen als je bent. Eenvoudige mensen hebben geen enkele behoefte om iemand anders te worden of te zijn. Ze zijn aards, echt, en bezitten daarom een hoog gehalte aan eigenwaarde omdat ze zichzelf waarderen zoals ze van nature zijn. Er is geen enkel verlangen om daar ook maar iets aan toe te voegen, het is goed zoals het is. Overigens als je denkt gewoon te kunnen worden, heb je het mis. Want gewoon kun je niet worden, je bent het namelijk al. Het is alleen mogelijk om buitengewoon te worden en door buitengewoon te worden verlies je dat wat je al bent. Dus als je probeert iemand te worden is dat verspilde energie, want je bent die iemand al. Je bent geboren zoals je bent en je kunt niet tegen je eigen aard ingaan. Je kunt met geen mogelijkheid iemand anders worden dan wie je bent. Alles wat je tracht te verwerven kan je ook weer kwijtraken, maar wat je bent blijft. Niemand is er ooit in geslaagd iemand anders te worden dan die men is. Je bent uniek, je zult nergens een duplicaat van jezelf aantreffen. Zo iemand als jij heeft nooit bestaan en zal ook nooit bestaan. Als je eenvoudig bent kan niemand je op een of andere manier uitbuiten, niemand kan zeggen dat er iets mis met je is. Ook schuldgevoelens bij je oproepen of je in een bepaalde richting manoeuvreren die niet de jouwe is, is niet mogelijk. Als je aan je eenvoud voorbij gaat wordt je ongelukkig omdat je probeert iets te doen wat simpelweg niet gedaan kan worden.

Waarheid

In het algemeen beschouwen we de waarheid als iets wat te controleren is, bijvoorbeeld als het wetenschappelijk onderzocht is. Maar er is natuurlijk ook zo iets als een persoonlijke waarheid. Als ik het heb over wat ik denk of voel dan is de juistheid daarvan moeilijk te controleren.. Maar hoewel mijn gedachten en gevoelens niet de enige waarheid is, is het wel mijn waarheid. Zo heeft een ieder zijn eigen waarheid. Dat neemt niet weg dat de waarheid bestaat. Onze eigen waarheid is niet de enige waarheid terwijl de waarheid wel de enige waarheid is. De waarheid is niet persoonlijk, ze kent geen bepaalde ervaringen, opvattingen of standpunten, omdat ze onpersoonlijk is. De waarheid kent geen enkele beperking, ze is er gewoon. Er is geen enkele twijfel over waar of niet waar, er is geen keuze mogelijk, het is gewoon al datgene wat een feit is. Ook de smerigste leugen, de pijnlijkste situatie, de vreselijkste gedachte en het angstigste gevoel is waar, omdat het er gewoon is. Alles wat er werkelijk is hoort daarbij, niets uitgesloten. De waarheid is dus niet alleen negatief of positief, plezierig of onplezierig, maar bovenal waar. Iedereen houdt zich met de waarheid bezig. Sommigen met het zoeken er naar maar de meesten met het vluchten er voor. Problemen in ons leven ontstaan voornamelijk omdat dingen niet waar mogen zijn. Neem bijvoorbeeld angst, we hebben voortdurend de neiging om over angst heen te stappen. Maar angst is onze kameraad, hij heeft een uiterst nuttige functie. Hij maakt je alert, scherpt je zintuigen aan en verhoogt je bewustzijnsniveau wanneer er gevaar dreigt. Angst verliest echter die functie als hij niet waar mag zijn. Als je kameraad er niet mag zijn, raakt hij zijn naam en gezicht kwijt en wordt dan een anonieme vage angst. Anonieme vage angst die op je deur klopt, verdwijnt als je de deur open doet. Omdat het onbekende wat zich achter de deur bevindt de meeste angst inboezemt

Liefde

Liefde wordt over het algemeen in verband gebracht met het in relatie zijn met een partner. Maar dat is persoonlijke liefde. De liefde waar ik het hier over wil hebben is als je in relatie bent met jezelf en de omgeving. Wat het tegenovergestelde is van liefde tussen twee mensen, die gewoonlijk totaal in elkaar opgaan en hierdoor net als het gros van de mensen afgesneden zijn van de omgeving. De meeste mensen leven op een eilandje, geisoleerd, 'kom niet op of aan mijn eilandje'. We hebben ons opgesplitst in een Ik met mijn belangen tegenover een jij met jouw belangen. Dit afgescheiden zijn is een poging om de waarheid over onszelf en de wereld te ontkennen. De waarheid is echter dat we per definitie of we nou willen of niet met elkaar verbonden zijn. Er is zelfs geen vorm van bestaan mogelijk die losstaat van andere bestaansvormen.Als we dat beseffen waarom zullen we dan nog andere mensen uitbuiten, uitsluiten of manipuleren, als we dat uiteindelijk onszelf aandoen? Waarom zullen we ons dan nog verschuilen achter hoge muren? Waarom zullen we ons dan nog beter voordoen als we zijn? Waar tegen zouden we ons dan nog moeten beschermen? Waarom zullen we dan nog doorgaan met de aarde te plunderen en te vervuilen als we daarmee onszelf vervuilen? Waarom zullen we uberhaupt de relatie die we met iedereen en alles hebben nog langer ontkennen? Vanuit dit perspectief gezien is het allemaal verspilde energie.Dit brengt ons van liefdeloosheid jegens onze medemens en de natuur naar een liefdesrelatie met iedereen en alles. Om dit tot uitdrukking te brengen, hoef je alleen maar je hart te openen en als je je hart opent, open je ook het hart van iedereen. Iemand met een 'open hart' is vrij van afgunst, jalouzie, hebzucht of agressie. Een liefdevol mens straalt warmte en levensvreugde uit, heeft gevoel voor schoonheid, is behulpzaam en begrijpend, kan zichzelf op de achtergrond houden en is blij met het succes van anderen.