Waarheid

In het algemeen beschouwen we de waarheid als iets wat te controleren is, bijvoorbeeld als het wetenschappelijk onderzocht is. Maar er is natuurlijk ook zo iets als een persoonlijke waarheid. Als ik het heb over wat ik denk of voel dan is de juistheid daarvan moeilijk te controleren.. Maar hoewel mijn gedachten en gevoelens niet de enige waarheid is, is het wel mijn waarheid. Zo heeft een ieder zijn eigen waarheid. Dat neemt niet weg dat de waarheid bestaat. Onze eigen waarheid is niet de enige waarheid terwijl de waarheid wel de enige waarheid is. De waarheid is niet persoonlijk, ze kent geen bepaalde ervaringen, opvattingen of standpunten, omdat ze onpersoonlijk is. De waarheid kent geen enkele beperking, ze is er gewoon. Er is geen enkele twijfel over waar of niet waar, er is geen keuze mogelijk, het is gewoon al datgene wat een feit is. Ook de smerigste leugen, de pijnlijkste situatie, de vreselijkste gedachte en het angstigste gevoel is waar, omdat het er gewoon is. Alles wat er werkelijk is hoort daarbij, niets uitgesloten. De waarheid is dus niet alleen negatief of positief, plezierig of onplezierig, maar bovenal waar. Iedereen houdt zich met de waarheid bezig. Sommigen met het zoeken er naar maar de meesten met het vluchten er voor. Problemen in ons leven ontstaan voornamelijk omdat dingen niet waar mogen zijn. Neem bijvoorbeeld angst, we hebben voortdurend de neiging om over angst heen te stappen. Maar angst is onze kameraad, hij heeft een uiterst nuttige functie. Hij maakt je alert, scherpt je zintuigen aan en verhoogt je bewustzijnsniveau wanneer er gevaar dreigt. Angst verliest echter die functie als hij niet waar mag zijn. Als je kameraad er niet mag zijn, raakt hij zijn naam en gezicht kwijt en wordt dan een anonieme vage angst. Anonieme vage angst die op je deur klopt, verdwijnt als je de deur open doet. Omdat het onbekende wat zich achter de deur bevindt de meeste angst inboezemt