Levensenergie

Levensenergie vinden we bij alle natuurlijk leven, want zonder energie is er geen beweging en dus geen leven mogelijk, het is onze levensbron. Als de energie uit die bron vrij kan stromen zijn we in contact met onze eigen aard, met onze unieke eigenheid. We kennen dan geen angst en onzekerheid en weten precies wat we wel en niet willen. Dit komt omdat we handelen vanuit onze eigen levensbron en niet vanuit die van anderen. Vanuit onze eigen aard is er ook een natuurlijke interesse in de buitenwereld. Want de eigenschap van onze levensenergie is contact-zoekend. We zien dat ook bij planten, de wortels voeden zich in hun eigen grond, terwijl de bladeren contact zoeken met de zon. Nog een ander aardig voorbeeld van de beweging van levensenergie is het volgende: Als je mijn website interessant vindt, dan beweegt jouw levensenergie daar naar toe. Je neemt de informatie in je op, verwerkt het, waarna de kennis die eerst buiten je was nu een deel van jou is geworden. Onze levensenergie heeft ook een ingebouwd beschermingssysteem dat volkomen zelfstandig functioneert. Het reikt uit naar de buitenwereld om ons te verbinden met datgene wat onze belangstelling wekt. Maar er is ook een energetische tegenstroom van samentrekking naar datgene wat we liever willen ontwijken. Deze biologische pulsatie gaat vergezeld met een ritmische samentrekking en uitzetting van ons organisme, die de energie reguleert in een plus-en minpool. De pluskant wil verbinding maken met datgene wat goed voor ons is en de minkant tracht wat schadelijk is te vermijden.Vanuit die gepolariseerde energie kunnen we uitreiken naar de omgeving, doen wat we willen doen, keuzes maken en in die zin groeien. Als we honger hebben en we zien voedsel, dan heeft dat voedsel een positieve betekenis voor ons. Onze levensenergie gaat er toe, we reiken er naar uit en eten het voedsel op. Waarna ons lichaam er van gebruikt wat het nodig heeft, waardoor het kan groeien. Ditzelfde verloop zie je bij ieder fysiek of psychologisch groeiproces, bij elke vorm van 'worden'.