Hyperventilatie

Jarenlang stond vast dat de klachten van hyperventilatie werden veroorzaakt door een versnelde ademhaling die het koolzuurgehalte in het bloed vermindert. Ondertussen is bij een recent medisch onderzoek vast komen staan dat een verlaagd koolzuurgehalte in het bloed niet de oorzaak is van de klachten die optreden bij hyperventilatie. De onderzoekers gaan zelfs zo ver dat ze beweren dat hyperventilatie niet bestaat. Met dit gegeven zijn mensen die deze klachten hebben natuurlijk niet gebaat. Daarom wil ik me hier zoveel mogelijk beperken tot wat rebirthers vanuit hun praktijkervaring weten over hyperventilatie en hoe ze er mee werken. Spanningen die ontstaan uit angst, woede, verdriet, teleurstelling of andere onverwerkte emoties uit het verleden kunnen de oorzaak zijn van hyperventilatie. Om dit niet te voelen gaat men subventileren (minimaal inademen). Dit gaat volkomen onbewust. Na een periode van subventileren neemt de adem in eigen persoon het initiatief over. Het doet wat de betrokkene zelf niet doet, namelijk volledig ademen. In feite is hyperventilatie te beschouwen als een reactie op subventilatie. Zo gezien is hyperventilatie een gezonde reactie van ons organisme, die het vertikt nog langer allerlei spanningen vast te houden. Je zou dus kunnen zeggen dat je er blij mee mag zijn. Maar dat is absoluut niet het geval, want wanneer hyperventilatie je overkomt is dat een bijzondere angstige ervaring.Hyperventilatie staat volgens de medische wetenschap voor te snel en te diep ademen. Elke rebirther die praktijkervaring heeft met hyperventilatie weet dat het intensieve ademen juist het hyperventileren oplost, inplaats van dat het deze veroorzaakt. In die zin is het meer de genezer er van dan de veroorzaker. Rebirthers die al menigeen van hun hyperventilatie angst hebben afgeholpen weten dat juist het doorgaan met hyperventileren het uiteindelijke antwoord is op de hyperventilatie zelf met al zijn bijverschijnselen, inclusief de spanning. Het is een weldaad om te zien dat mensen daarna in een diepe ontspanning terecht komen die gepaard gaat met gevoelens van vrede en geluk. Dit laat wat mij betreft zien dat de medische kijk op hyperventilatie niet juist is.