Ervaringen

Vaak doen allerlei wilde 'cowboy verhalen' de ronde over Rebirthing. Deze verhalen zijn dikwijls gebaseerd op vermoedelijk te uitbundig geschreven literatuur van voornamelijk Amerikaanse makelij. Het nadeel van het lezen van dat soort boeken of van verhalen van anderen, is dat je daardoor een vooropgesteld idee krijgt over wat Rebirthing is. Het schept verwachtingen, je kunt je dan niet echt meer openstellen voor wat er spontaan gebeurt. Daarom is het beter een sessie 'blanco' te beginnen zonder verwachtingen te hebben of te streven naar bepaalde ervaringen of resultaten. Heb je toch de neiging om het verloop van een sessie naar je hand te zetten, dan gebeurt er meestal helemaal niets. Ervaringen met Rebirthing zijn persoonlijk en sterk wisselend. Het is niet te voorspellen wat er gebeurt in een sessie. In het algemeen is het nooit een herhaling of voortzetting van een vorige sessie, maar veelal een totaal nieuwe gebeurtenis. Sommige sessies zijn intensief en heftig met daarin bepaalde hoogtepunten, anderen weer minder onstuimig, vlakker en gelijkmatiger. En zo nu en dan lijkt er helemaal niets te gebeuren. Toch is het dan heel goed mogelijk dat er op een dieper niveau juist heel veel gebeurt. Soms ben je zo afgedwaald door gedachten of fantasieen dat je door je afwezigheid niet meer in de gaten hebt wat er zich onder de oppervlakte afspeelt. De ervaringen tijdens sessie kunnen dus nogal uiteen lopen. Sommigen hebben visuele ervaringen of ondervinden intense emotionele gevoelens zoals : woede, geluk, verdriet, blijheid, verlatenheid, loutering, vervoering, hulpeloosheid, acceptatie, kalmte, vrede, soms vergezeld van herinneringen of inzichten. Anderen hebben slechts lichamelijke gewaarwordingen zoals: vibraties, tintelingen, energiegolven, verkrampingen, transpireren, warmte, koude, beklemming, adembevrijding, lachen, ontspanning, jeuk, enzovoort. Soms gebeuren er ook dingen die van de buitenkant niet waarneembaar zijn. Maar wat er ook gebeurt , rebirthing is een proces van vertrouwen, toelaten en overgave aan de ademhaling en het controle mechanisme loslaten.