De natuurlijke ademhaling

Als je probeert op een natuurlijke manier te ademen zal je dat niet lukken. Ondanks dat het eenvoudig lijkt, is het in werkelijkheid uiterst gecompliceerd. Dit komt voornamelijk omdat jij het doet, en dat is helemaal niet nodig. Je lichaam weet zelf het beste wat het moet doen. Lachen doe je immers ook niet zelf. als er iets te lachen valt worden de betrokken spieren vanzelf ingeschakeld. Wanneer je met aandacht je ademhaling observeert zonder ze te dwingen zal je algauw merken , dat jij niet degene bent die ademt, maar dat je geademd wordt. Een natuurlijke ademhaling is niets anders dan een ontspannen ademhaling die vanzelf gaat.Wanneer de adembeweging ontspannen is ademt het hele lichaam mee. Het lichaam rijst en daalt in een ononderbroken beweging. Wordt de adembeweging onderbroken, bijvoorbeeld als eerst de buik omhoog komt of de borst, dan wijst dat op spanning. Bij een natuurlijke ademhaling gaan de in-en uitademing geluidloos en zonder moeite in elkaar over zonder horten of stoten. Adem 'halen' of geluid maken op de uitademing duidt eveneens op spanning, en spanning wijst op controle. Controle op de inademing betekent jezelf niet durven manifesteren, niet jezelf durven zijn. Het controleren van de uitademing heeft te maken met jezelf inhouden en niet durven laten gaan. In werkelijkheid is het dus niet alleen de persoon die geconditioneerd is, maar ook zijn ademhaling. Welbeschouwd is Rebirthing dus een deconditionering van de ademhaling. Het voert de adem terug naar zijn natuurlijke beweging. Zo kan het gebeuren dat mensen na een paar rebirthingsessies plotseling ontdekken wat ademen eigenlijk is. Op dat moment beseffen ze pas hoe geblokkeerd hun ademhaling was en hoe ze zelf hebben 'vast gezeten'.