De historie

De geschiedenis van Rebirthing begon in 1973 in Californie Usa, toen Leonard Orr toevallig deze ademhalingsmethode ontdekte. Het begon allemaal tijdens een bezoek aan een sauna waar hij trachtte de tijdslimiet van 15 minuten te overschrijden. Via expirimenten met zichzelf en later met een vriendin die hij in heet water liet drijven met oren en ogen onder water, heeft hij uiteindelijk rebirthing als methode vorm en inhoud gegeven. In 1975 kwam hij er echter achter dat niet het warme water het rebirthingproces op gang bracht, maar de intense verbonden ademhaling. Zo kwam hij op het idee van 'droge' rebirthingsessies, liggend en ademend op een matras. Warm watersessies werden voortaan alleen nog toegepast als iemand voldoende ervaring had met het ademen op het 'droge'.In zijn boek Rebirthing worden deze processen uitvoerig en wat mij betreft wat te uitbundig beschreven. In datzelfde boek kun je ook lezen dat mensen telkens weer hun eigen geboorte opnieuw beleefden, vandaar dat hij zijn methode rebirthing noemde. Ik ben in dat opzicht wat terughoudender. Wat mij betreft is het geen herbeleven van eerder opgedane gebeurtenissen, maar juist een eerste kennismaking met iets dat op het tijdstip van de gebeurtenis onderdrukt is. Onderdrukking verhinderd beleving, iets wat nooit beleefd is kan dus ook niet worden herbeleefd. Naast het verwerken van onverteerde stukjes in de psyche gaat het bij Rebirthing ook om het ont-programmeren van geconditioneerde ademprogramma's en besluiten die je genomen hebt rondom je geboorte en je vroegste jeugd. In die zin staat de naam rebirthing voor mij eerder voor hergeboren worden in de figuurlijke betekenis van het woord.. Want over het algemeen ervaart iedereen bij Rebirthing een gevoel van herboren zijn. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk, alsof je de wereld met andere ogen ziet en er daardoor ook anders in komt te staan. Na de pioniertijd van Leonard Orr is er eigenlijk niet zoveel aan deze therapievorm veranderd. De klassieke rebirthing zoals hij die benaderde komt niet zo vaak meer voor. Want rebirthers zijn meestal vrij eigenzinnige en creatieve mensen. De meesten van hen zijn hun eigen weg gegaan. Zo heeft bijna iedere rebirther zijn eigen creatieve in-en aanvulling er aan gegeven. Wat in de meeste gevallen de kwaliteit ten goede komt. Het centrale uitgangspunt is en blijft echter de verbonden ademhalingmethode.