Adem & Heling

Iedereen verlangt bewust of onbewust naar heelzijn en bijna iedereen denkt dat dit een langdurig groeiproces vereist. Toch komt heelheid in de zin van gelukzaligheid, liefde, verbondenheid, vreugde, helderheid, vrijheid, voldaanheid en waardigheid spontaan te voorschijn zodra we onze adem bewust gaan gebruiken. Heelheid is dus geen kwestie van een groeiproces. Heel(zijn) we al. We hoeven het slechts te ontdekken. Ik zal alvast een tipje van de sluier oplichten. Zodra we aandacht besteden aan onze adem, klampen we ons niet meer vast aan gisteren en kijken we ook niet meer halsreikend uit naar morgen, maar vinden we vervulling in de overvloed van dit moment. Ademen brengt ons dus onmiddelijk in het levende leven. De lucht die we inademen verbindt ons voortdurend met elkaar, of we dat willen of niet. Ademen heeft dus onmiskenbaar iets met contact, relatie en verbonden zijn te maken. Inademen is leven, uitademen is dood, dat kan iedereen begrijpen. In wezen brengt ademen ons dus dichter bij de waarheid van leven en dood. Ademen betekent zowel leven als dood toe-eigenen. Dit voert ons rechtstreeks naar de levende realiteit. Alle levende wezens gebruiken dezelfde lucht. Het is dus duidelijk dat de adem niemands eigendom is. Iedereen is aangewezen op de 'grote ademhaling'. Dit gegeven is rampzalig voor ons zelfzuchtige ego. Over het algemeen identificeren we ons meer met onze gedachten en gevoelens dan met onze adem. Aandacht geven aan onze adem is daarom desidentificerend. Ons bewustzijn is vrijwel uitsluitend 'hoofdbewustzijn'. Bewustzijn naar de adem brengen doet 'hoofdbewustzijn' veranderen in lichaamsbewustzijn. Als we ons bewustzijn van ons lichaam zijn we altijd in het hier en nu. Ademen is energie. En energie is eeuwige vreugde. Deze vreugde is is niet afhankelijk van enige beloning of belofte van buitenaf, maar komt van binnenuit en is ieder moment beschikbaar. Ademen maakt ons zachtaardig en gevoelig. Als we dit toelaten, ontwaakt ook de fijngevoeligheid van onze eigenheid. Dit doet de harde korst van ons ego smelten.