Adem & Energie

Adem is energie. Door te ademen wordt energie opgeladen en over ons lichaam verdeeld. Voor onze energiehuishouding is niets belangrijker dan de ademhaling. De manier waarop we ademen is de graadmeter van onze levensenergie. Als we volledig ademhalen zodat ons hele lichaam meedoet en we ons over kunnen geven en meebewegen met de golvende uitzetting en samentrekking van ons hele lichaam , vindt er een volledige doorstroming van energie plaats. Op dat moment zijn we volledig aanwezig en in contact met ons gevoel. Het tegenovergestelde gebeurt natuurlijk ook. Als we niet in contact willen zijn met ons gevoel ademen we zo weinig mogelijk. Waardoor de energiestroming blokkeert en we niet meer present zijn. Wanneer er een aanhoudende situatie is waarbij we niet aanwezig willen zijn of die we niet willen voelen, zal de gewoonte ontstaan om de ademhaling permanent te onderdrukken en daarbij dus ook de energiestroming. De ademhaling is dus ook een uitstekende manier on de chronische gewoonte van het onderdrukken van ons gevoel middels het onderdrukken van onze ademhaling te doorbreken. Door met onze ademhaling de energie te verhogen komen we weer in contact met onze oorspronkelijke vitaliteit en op termijn dus ook weer met die onderdrukte gevoelens die ooit de aanleiding vormden tot het onderdrukken er van. De ademhaling intensiveert dus niet alleen fysieke, biologische processen maar ook het levensenergieniveau